Hur blir jag webbkund ?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om
du är tillståndshavare i Uddevalla kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila
en begäran till tillstandsenheten@uddevalla.se eller kontakta kommunens tillståndshandläggare.


I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.