Bekräfta information. Ni måste betala en ansökningsavgift innan ansökan kan behandlas. Avgiften är 8 000 kr och betalas in på bankgiro 5496-5744 (refnr: 3112-4807-267-760). Ange även bolagsnamn eller restaurangnamn i meddelandefältet.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext